Om Storgaarden

Storgaarden

Den 1. november 1976, overtog Lily og Jørgen Kiær Storgaarden, fra den tidligere ejer Holst Hansen.


Holst Hansen havde på Storgaarden drevet en af datidens største malkebesætninger på Sjælland.

Der var samlet ca. 750 kreaturer på gården, - alle af racen Sortbroget.


Holst Hansen have nogle år forinden renoveret alle staldanlæg, og tilpasset disse til kvægholdet.


Staldene var indrettet efter de tidligere traditionelle metoder, dvs. med bundne køer og kvier, samt bure til kalvene.


De store staldanlæg er således på dette tidspunkt utidsvarende til kvæghold.


Familien Kiær starter nu en process med løbende ombygning af staldene, således at de i stedet indrettes til svin.


Først bliver en kostald lavet om til slagtesvin, og der indkøbes 650 smågrise for at fylde stalden op, og sætte produktionen igang.

Derefter ombygges kalvestald til farestald, en anden kostald bliver lavet om til løbeafdeling osv. osv.


Igennem årene er alle de gamle kostalde blevet ombygget, og nye staldafsnit er blevet tilføjet.


I dag har Storgaarden igen en af sjællands store dyrebesætninger - nu med Søer, smågrise og fedesvin.


Der pågår løbende vedligeholdelse af alle bygningerne, og senest er der bygget ny stald til indvielse i 2013.

Tiden fra 1976 til i dag har været præget af store ændringer for landbruget.


Mange har valgt at stoppe som landmænd, og har sat deres ejendomme til salg


Storgaarden har med de mange dyreenheder haft stigende behov for jordtilliggende, og har derfor når muligheden bød sig, budt med på de ejendomme der blev udbudt til salg.


Siden 1976 er Storgaarden's samlede areal derfor vokset til ca. 430 ha.


I 2009 overtager Peter Mikael Kiær driften af Storgaarden, efter far Jørgen Kiær.


Jørgen har dog stadig fingeren på pulsen, og kan med det nystartede kornhandel Kiær Agro ApS i Førslev, bevare sin tilknytning til landbruget.

Se mere om Kiær Agro her.